****متولدين بهاري ارديبهشت ماه****

تولدتان مبارك!

****مادر روزت مبارك****

 

 

 

 پيشاپيش سالي نيكو و پربركت

براي دختران خوش قلب كانون نخبگان آرزومنديم.

فعاليت كلاسي پيش دبستاني

(هفت سين)

برگزاري دوره ي بانكداري الكترونيكي

(مرحله دوم در مدرسه)

 

   برگزاري دوره ي بانكداري الكترونيكي

(مرحله اول در شعبه)

 

 

 بقيه عكس ها را در آلبوم مشاهده فرمائيد.

 

 

 

 

 

 

برگزاري جشن عبادت

 


مرحله ي اول المپياد رياضي كشوري(مبتكران)

در روز جمعه اول اسفند برگزار شد.

با آرزوي موفقيت دختران توانمند كانون نخبگان

تقدير از دانش آموزان نمونه و ياريگر

(در كمك به ديگران)

 

برگزاري شوراي آموزگاران

در تبيين كارنامه هاي جديد توصيفي

 تقدير از دانش آموزان برگزيده

در آداب صرف غذا

 

به صدا درآوردن زنگ انقلاب در دبستان

 "جشن بزرگ انقلاب"

ويژه ي والدين گرامي كانون نخبگان برگزار شد.

 


  

   

آدرس : اهواز - کیانپارس - خیابان سروش شرقی - فرعی سوم - دبستان دخترانه کانون نخبگان -
تلفن : 3335463-4
خط پيامک : 30004363389221
رايانامه : kanoonnokhbegan.girls@gmail.com