****متولدين خردادماه****

تولدتان مبارك!

 

 

 

 پيشاپيش سالي نيكو و پربركت

براي دختران خوش قلب كانون نخبگان آرزومنديم.

عكس ها را در آلبوم مشاهده فرمائيد.

 

 

 

 

 

 

برگزاري جشن عبادت

 


برگزاري شوراي آموزگاران

در تبيين كارنامه هاي جديد توصيفي

 تقدير از دانش آموزان برگزيده

در آداب صرف غذا

به صدا درآوردن زنگ انقلاب در دبستان

 "جشن بزرگ انقلاب"

ويژه ي والدين گرامي كانون نخبگان برگزار شد.

 


  

   

آدرس : اهواز - کیانپارس - خیابان سروش شرقی - فرعی سوم - دبستان دخترانه کانون نخبگان -
تلفن : 3335463-4
خط پيامک : 30004363389221
رايانامه : kanoonnokhbegan.girls@gmail.com